Konferencja


Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach I Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB1) programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej.

Szczególnie zapraszamy młodych doktorów i doktorantów do nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych. Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku polskim. Językiem konferencji jest również język polski. Dodatkowo, zakwalifikowane przez komitet naukowy prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii pt. "Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine" (tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 20 pkt. MNiSW). Zapraszamy do zgłaszania rozszerzonych wersji wystąpień w postaci manuskryptów (8-10 stron B5 w języku angielskim).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obszary tematyczne:

  • Onkologia obliczeniowa
  • Spersonalizowana medycyna
  • Biomateriały i biotechnologia medyczna
  • Informatyka obrazowania i telemedycyna
  • Biomechanika
  • Analiza i projektowanie leków
  • Zdrowie publiczne

Program


PROGRAM KONFERENCJI:

Program w formacie PDF Streszczenia wystąpień ustnych


WYKŁAD ZAPROSZONY:

3D (bio)printing for personalized medicine

Małgorzata Włodarczyk-Biegun

Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska, Gliwice, PL
Polymer Science, Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, Groningen, NL

INFORMACJA DLA PREZENTUJĄCYCH:

Wszystkie prezentacje przewidziane są w formie ustnej: czas prezentacji 8 minut + 2 minuty na dyskusję.

Wyświetlenie prezentacji prowadzone będzie z komputerów osób prezentujących, przez platformę Zoom. Linki do spotkań zostaną rozesłane przed rozpoczęciem konferencji do autorów oraz osób które zapisały się jako uczestnicy konferencji. Istnieje możliwość biernego uczestnictwa w konferencji. Wystarczy zgłosić chęć udziału w wydarzeniu drogą mailową do dnia 20.04.2021 – .Ważne daty


29 marca 2021

Wysyłanie abstraktów (jęz. polski).


21 kwietnia 2021

Wysyłanie pełnych referatów (jęz. angielski).

Aktualizacja!

12 kwietnia 2021

Informacja o zakwalifikowaniu referatu do przedstawienia na konferencji

21 kwietnia 2021

Konferencja zdalna na platformie ZOOM

Rejestracja


Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem platformy EasyChair, w formie streszczeń wystąpień ustnych (obowiązkowo dla każdego zgłoszenia) oraz pełnych tekstów manuskryptów. Wybrane zgłoszenia będą prezentowane w języku polskim podczas konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Logowanie w systemie EasyChair

Istnieje możliwość biernego uczestnictwa w konferencji. Wystarczy zgłosić chęć udziału w wydarzeniu drogą mailową do dnia 20.04.2021 –


Streszczenia wystąpień ustnych

Maksymalnie jedna strona w języku polskim, opisująca tematykę i cel badań oraz najważniejsze wnioski. Format: PDF przygotowany zgodnie z szablonem LaTeX (plik .zip / projekt w systemie Overleaf) lub MS Word.

Pełny manuskrypt

Od 8 do 10 stron B5 tekstu w języku angielskim. Format: PDF przygotowany zgodnie z szablonem LaTeX (plik .zip / projekt w systemie Overleaf) lub MS Word. Zrecenzowane i zaakceptowane prace zostaną opublikowane w I tomie serii wydawniczej "Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine" (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 20 pkt. MNiSW).

Powyższe linki prowadzą do projektów w systemie Overleaf z atrybutem „tylko do odczytu”. Można je zapisać jako własne kopie w systemie Overleaf i edytować. Czcionki wymagane w szablonie MS Word: pobierz

Organizatorzy


Komitet Naukowy

Przewodniczący: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ

Członkowie:

dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Członek Korespondent PAN
prof. dr hab. inż. Marek Gzik
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Marek Kimmel
dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ
prof. dr hab. Marek Łos
prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
dr hab. inż. Przemysław Struk
prof. dr hab. inż. Adam Szromek
dr hab. inż. arch. Michał Tomanek, prof. PŚ
dr Jerzy Wolny

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ

Członkowie:

dr inż. Monika Bugdol
dr inż. Roman Jaksik
mgr inż. Patryk Kapica

dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ
dr inż. Michał Marczyk
mgr inż. Mateusz Mesek


Priorytetowy Obszar Badawczy Politechniki Śląskiej
POB1 Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna

Patronat medialny:


...
...
...
...
...
Radio Katowice

Kontakt


W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt pod adresem: